Nghị định số 03/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Số/Ký hiệu: 03/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 03/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt được ban hành ngày 19/01/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 03/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 03/2012/NĐ-CP của Chính phủ