Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 41/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/5/2012

Ngày có hiệu lực: 25/06/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành ngày 8/5/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 41/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ