Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số/Ký hiệu: 26/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 5/4/2012

Ngày có hiệu lực: 20/05/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành ngày 5/4/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 26/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ