Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 55/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày có hiệu lực: 15/08/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành ngày 28/06/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 55/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ