Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số/Ký hiệu: 93/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/11/2012

Ngày có hiệu lực: 25/12/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được ban hành ngày 8/11/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 93/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ