Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 12/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/3/2012

Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được ban hành ngày 1/3/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 12/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ