Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Quỹ bảo trì đường bộ
Số/Ký hiệu: 18/2012/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/03/2012

Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quỹ bảo trì đường bộ được ban hành ngày 13/03/2012 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 18/2012/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ