Thông tư số 181/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn cấp bù hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối
Số/Ký hiệu: 181/2010/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 10/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 181/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn cấp bù hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối được ban hành ngày 10/11/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 181/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 181/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính