Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Số/Ký hiệu: 37/2010/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/03/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính được ban hành ngày 18/03/2010 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 37/2010/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính