Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
Số/Ký hiệu: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Người ký: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 15/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 được ban hành ngày 15/07/2011 bỏi Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo