Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học,trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Trịnh Quân Huấn, Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 16/06/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ V/v Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học,trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được ban hành ngày 16/06/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ