Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP của Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Số/Ký hiệu: 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Người ký: Trần Quang Quý, Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 16/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP của Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được ban hành ngày 16/11/2010 bỏi Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP của Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo