Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 35/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 3/3/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành ngày 3/3/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 35/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ