Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số/Ký hiệu: 01/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 6/1/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hậu Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành ngày 6/1/2009 bỏi UBND Tỉnh Hậu Giang


Xem chi tiết Quyết định 01/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hậu Giang