Quyết định số 61/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
Số/Ký hiệu: 61/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 61/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục được ban hành ngày 17/04/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 61/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 61/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ