Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị

Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010
Số/Ký hiệu: 36/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 21/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Trị Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị V/v Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010 được ban hành ngày 21/12/2009 bỏi UBND Tỉnh Quảng Trị


Xem chi tiết Quyết định 36/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị