Quyết định số 26/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 26/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 26/02/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 26/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ