Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 70/2009/QĐ-UBND Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 19/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 19/05/2009 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 70/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội