Quyết định số 121/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề
Số/Ký hiệu: 121/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 9/10/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 121/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề được ban hành ngày 9/10/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 121/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 121/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ