Quyết định số 07/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
Số/Ký hiệu: 07/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học được ban hành ngày 15/01/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 07/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ