Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 137/2009/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 2/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng được ban hành ngày 2/12/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 137/2009/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ