Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số/Ký hiệu: 03/2009/QĐ-UBND Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 20/03/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành ngày 20/03/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 03/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương