Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình

V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình
Số/Ký hiệu: 07/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 8/7/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình V/v V/v ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình được ban hành ngày 8/7/2009 bỏi UBND Tỉnh Thái Bình


Xem chi tiết Quyết định 07/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình