Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 72/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 21/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 21/05/2009 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 72/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội