Quyết định số 1621/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Giang

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang
Số/Ký hiệu: 1621/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Trường Tô
Ngày ban hành: 4/6/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1621/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Giang V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang được ban hành ngày 4/6/2009 bỏi UBND Tỉnh Hà Giang


Xem chi tiết Quyết định 1621/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1621/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Giang