Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Ban hành Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý
Số/Ký hiệu: 51/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 3/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Ban hành Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý được ban hành ngày 3/10/2006 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 51/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang