Quyết định số 957/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về việc Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 957/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 20/03/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 957/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về việc Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 20/03/2009 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 957/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 957/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang