Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số/Ký hiệu: 34/2006/QĐ-UBND Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 11/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành ngày 11/10/2006 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 34/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang