Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 27/2012/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 2/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 2/10/2012 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang