Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc bãi bỏ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài
Số/Ký hiệu: 572/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 6/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc bãi bỏ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài được ban hành ngày 6/4/2011 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 572/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang