Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 07/2009/QĐ-UBND Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 21/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải được ban hành ngày 21/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 07/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương