Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Chu Ru của tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 106/2009/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 24/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Chu Ru của tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 24/12/2009 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 106/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng