Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố
Số/Ký hiệu: 67/2009/QĐ-UBND Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 8/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Cần Thơ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ V/v Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố được ban hành ngày 8/12/2009 bỏi UBND TP Cần Thơ


Xem chi tiết Quyết định 67/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ