Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số/Ký hiệu: 07/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 6/2/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành ngày 6/2/2012 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương