Quyết định số 1269/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1269/QĐ-UBND Người ký: Lê Hồng Văn
Ngày ban hành: 10/4/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1269/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 10/4/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 1269/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1269/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương