Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

V/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý
Số/Ký hiệu: 09/2009/QĐ-UBND Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 21/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v V/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý được ban hành ngày 21/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 09/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương