Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 1479/QĐ-UBND Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 22/03/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành ngày 22/03/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 1479/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương