Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 28/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 21/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được ban hành ngày 21/11/2011 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 28/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương