Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 16/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 15/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 15/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 16/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương