Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Số/Ký hiệu: 17/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 15/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. được ban hành ngày 15/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 17/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương