Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương

Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh
Số/Ký hiệu: 12/2009/QĐ-UBND Người ký: Phan Nhật Bình, Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 12/5/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương V/v Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh được ban hành ngày 12/5/2009 bỏi UBND Tỉnh Hải Dương


Xem chi tiết Quyết định 12/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương