Thông tư số 01/2012/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
Số/Ký hiệu: 01/2012/TT-TTCP Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 9/4/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 01/2012/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra được ban hành ngày 9/4/2012 bỏi Thanh tra Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư 01/2012/TT-TTCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 01/2012/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ