Thông tư số 13/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Số/Ký hiệu: 13/2012/TT-BTTTT Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 30/07/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 13/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được ban hành ngày 30/07/2012 bỏi Bộ Thông tin và Truyền thông


Xem chi tiết Thông tư 13/2012/TT-BTTTT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 13/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông