Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 06/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 8/3/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 8/3/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 06/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải