Thông tư số 08/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ
Số/Ký hiệu: 08/2011/TT-TTCP Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 12/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 08/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ được ban hành ngày 12/9/2011 bỏi Thanh tra Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư 08/2011/TT-TTCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 08/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ