Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Số/Ký hiệu: 27/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 20/07/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải được ban hành ngày 20/07/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 27/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải