Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh

Về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số/Ký hiệu: 05/2007/QĐ-UBND Người ký: Trần Khiêu
Ngày ban hành: 14/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Trà Vinh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh V/v Về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành ngày 14/02/2007 bỏi UBND Tỉnh Trà Vinh


Xem chi tiết Quyết định 05/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh