Thông tư số 05/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
Số/Ký hiệu: 05/2011/TT-TTCP Người ký: Trần Văn Truyền
Ngày ban hành: 10/1/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra được ban hành ngày 10/1/2011 bỏi Thanh tra Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư 05/2011/TT-TTCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 05/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ