Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 32/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 9/8/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ được ban hành ngày 9/8/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 32/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải