Thông tư số 09/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 09/2011/TT-TTCP Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 12/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 09/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 12/9/2011 bỏi Thanh tra Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư 09/2011/TT-TTCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 09/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ